SLIKARI OD IZVORA DO UŠĆA KUPE U JEDNOJ KOLEKCIJI

 

Naša kolekcija nije najbogatija, najskuplja, najveća…. ali je sigurno da
ima svoju specifičnost zbog koje su nas Ministarstvo kulture RH, Grad
Karlovac i Muzej grada Karlovca umoljavali više od 10 g. da ju prikažemo
javnosti, a to je da je to kolekcija koja je na jednom mjestu skupila slike
poznatih diplomiranih i priznatih umjetnika – slikara koji su se rodili ili
živjeli uz rijeku Kupu od njenog izvora pa do ušća.

Moja zamisao je bila da se nekim sadašnjim – budućim generacijama koji
proučavaju povijest – slikarstvo omogući na neki način da vide – upoznaju
“KUPSKE” umjetnike i njihova djela koja su stvarali tokom svog umjetničkog
života – rada.

Nikola Sumina

IZ MEDIJA

Izvješće o izložbi T-portal :
Galerija Vjekoslav Karas predstavila djela iz zbirke kolekcionara Sumine
Intervju  o izložbi KA portal : Razgovor! Nikola Sumina, kolekcionar umjetnina o svom hobiju i vezanosti za Karlovac: Rodio sam se uz Kupu, živim uz Kupu, uz nju ću i umrijeti

Otvorenje izložbe Obitelji Sumina

Prelistajte katalog kolekcije Obitelji Sumina

PRELISTAJTE KATALOG !