Održavanja ventilacije u kuhinjama

VENT

10+

CLEANTEC Njemačka/Austrija

Proizvodi na BIO ECO bazi

Neka vaša kuhinja diše. Bilo kada.

VENT je sustav koji se sastoji od uređaja i sredstva za čišćenje koji trajno čisti vaš kanal za ispušni zrak na biološkoj osnovi. Kroz fine mlaznice za isparavanje koje su ugrađene u kanal tekućina kontinuirano otapa onečišćenja poput ulja i masti. Na ovaj način opasnost od požara je svedena na minimum, a vaš kanal za ispušni zrak dugo će ostati čist.

 

Ukoliko trebate više dodatnih informacija, molim da nas kontaktirate!

Čišćenje u profesionalnim kuhinjama

VENT UREĐAJEM